Prehlásenie

Alternatívny názov: Písomné prehlásenie, že nie ste vlastníkom danej veci.

Popis: Nájdite si vzor prehlásenia, v ktorom jeden z manželov prehlasuje, že daný majetok je vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov a nie je predmetom spoločného majetku.

vložené: 29.apríla 2010 15:24
zobrazené: 29 276 x
stiahnuté: 839 x
Responsive image