Žaloba o vysťahovanie žalovaného z bytu

Alternatívny názov: Vypratanie bytu bez nároku na náhradné ubytovanie po zániku nájomnej zmluvy

Popis: Ponúkame vzor žaloby, v ktorej prenajímateľ ako žalobca žiada, aby nájomca vypratal byt, pretože mu skončila platnosť nájomnej zmluvy a ten to odmieta.

vložené: 19.apríla 2010 17:54
zobrazené: 7 530 x
stiahnuté: 496 x
Responsive image