Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Alternatívny názov: Žaloba o oplotenie susedného pozemku

Popis: Ponúkame vzor žaloby vhodnú pre prípad, že od suseda požadujete oplotenie pozemku z dôvodu ničenia vášho majetku a on túto žiadosť odmieta.

vložené 20.apríla 2010 14:46 | zobrazené: 6 086x | stiahnuté: 472x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný
Nábrežná 16
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok
(§ 127 ods. 2 OZ)

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom
Dvojmo


I.

1.1

Na mojej parcele č.123 kat. úz. Bratislava - Ružinov mám postavený rodinný dom č. 14 . Za domom mám neoplotenú zeleninovú a sčasti aj kvetinovú záhradu o výmere 100 m2. V susedstve má žalovaný parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov, taktiež neoplotenú, na ktorej má postavený rodinný dom a hospodárske budovy.

Dôkaz:

Výpis z katastra nehnuteľností

II.

2.1

Žalovaný od jari tohto roku začal vo väčšej miere chovať sliepky, husi a kačice, ktoré voľne z jeho parcely prechádzajú do mojej záhrady. V mojej záhrade mi sústave poškodzujú úrodu a kvetiny tak, že ich ohrýzajú a zašľapujú. Prichádzajú aj na dvor k môjmu domu, ktorý znečisťujú. Keď som zistil z rozprávania žalovaného, že aj v budúcnosti bude chovať hydinu vo väčšom rozsahu, vyzval som ho, aby si svoj pozemok oplotil tak, aby jeho hydina nemohla prechádzať na môj pozemok. Oznámil mi, že pozemok si môžem oplotiť ja.

Dôkaz:

Výsluch svedkyne Márie Nemcovej, Nábrežná 18, 841 01 Bratislava

III.

3.1

Pretože žalovaný odmieta oplotiť svoj pozemok, z ktorého preniká jeho hydina na môj pozemok, poškodzuje na ňom úrodu a znečisťuje ho, navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania a po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu vydal tento

r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozsudku svoju parcelu č. 987 kat. úz. Bratislava - Ružinov oplotiť tak, aby hydina z jeho parcely nevnikala na parcelu žalobcu č. 123 kat. úz. Bratislava - Ružinov .
Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania do troch dní.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na určenie povinnosti oplotiť pozemok
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 275

Dnes: 1 265

Počet zobrazených vzorov: 19 526 435

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674