Žiadosť o odpustenie dane z dôvodu nezrovnalostí vyplývajúcich z uplatňovania daňových zákonov

Alternatívny názov: Odpustenie dane z dôvodu chybného výpočtu zo strany daňového úradu

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o odpustenie dane z dôvodu, že daňový úrad chybne vypočítal výšku dane a použil nesprávne údaje.

vložené: 19.apríla 2010 13:38
zobrazené: 6157

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
DIČ: SK12345678

Žiadosť o odpustenie dane z dôvodu nezrovnalostí vyplývajúcich z uplatňovania daňových zákonov.

Žiadosť o odpustenie dane z príjmu právnických osôb, vymeranej Daňovým úradom v Bratislave, platobným výmerom č.j. DÚ 1111/03/2222/3333 zo dňa 11.03.2007, vymerali ste čiastku na 2 300,- EUR.

Nezrovnalosť vyplývajúca z uplatňovania daňových zákonov spočíva v tom, že ste mi počítali dane za brigádnikov, ako za zamestnancov.

Z týchto dôvodov žiadam o odpustenie dane.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa