Oznámenie o zmene trvalého bydliska

Alternatívny názov: Oznámenie daňovému úradu, že ste zmenili trvalé bydlisko

Popis: Vyberte si vzor oznámenia, v ktorom daňový úrad informujete, že trvalé bydlisko uvedené vo vašej živnosti už nie je aktuálne a udávate nové.

vložené: 19.apríla 2010 12:18
zobrazené: 57088

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Daňový úrad Bratislava
Radlinského 37
817 89 Bratislava

Ján Vážny

Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

Oznámenie o zmene trvalého bydliska

Oznamujem zmenu trvalého bydliska, moja nová adresa je Prievozská 25, 852 02 Bratislava.

Zároveň prikladám osvedčenie o registrácii k vyznačeniu doby jeho platnosti.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
živnostník

Dôkaz:
Potvrdenie o trvalom bydlisku
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa