Čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Alternatívny názov: Prehlásenie o mlčanlivosti

Popis: Ponúkame vám vzor čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti, ktorá sa týka informácií, s ktorými osoba príde do kontaktu počas výkonu zamestnania.

vložené 10.augusta 2010 16:03 | zobrazené: 24 165x | stiahnuté: 1 708x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Petra Krátka, Františkánske námestie 36, 895 21 Bratislava


Bratislava

Čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Dolupodpísaná Petra Krátka, narodená 18.4.1987 v Trnave, študentka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor medzinárodný obchod, budem v dňoch od 1. júla 2010 do 31. augusta 2010 vykonávať odbornú prax v Sekcii stratégie, Odbor podnikateľského prostredia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Počas tohto obdobia sa budem oboznamovať s písomnosťami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Týmto čestne vyhlasujem, že zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozviem počas odbornej praxe a to aj po jej skončení na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

................................
podpis

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Čestné vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 555 491

Dnes: 448

Počet zobrazených vzorov: 19 195 776

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 804