Potrebujete súhlas so spracovaním osobných údajov? Stiahnite si vzor zadarmo.
Vložené: 18.augusta 2011 14:13
Zobrazené: 132 146 x
Stiahnuté: 4 295 x
Ponúkame vám vzor čestného vyhlásenia o zachovaní mlčanlivosti, ktorá sa týka informácií, s ktorými osoba príde do kontaktu počas výkonu zamestnania.
Vložené: 10.augusta 2010 16:03
Zobrazené: 24 877 x
Stiahnuté: 1 708 x
Nájdite vzor vyhlásenia, v ktorom vyjadrujete súhlas so zverejnením vašich osobných údajov na portáli.
Vložené: 12.augusta 2010 10:26
Zobrazené: 11 158 x
Stiahnuté: 747 x