Reklamácia

Alternatívny názov: Reklamácia topánok

Popis: Ponúkame vám vzor reklamácie, v ktorej spotrebiteľ reklamuje topánky a uvádza aj dôvod svojej reklamácie.

vložené: 21.septembra 2010 09:58
zobrazené: 137114

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Anna Silná, Nábrežná 28, 897 55 Bratislava

OBUV AAA, s.r.o.
reklamačné oddelenie
Romanova 77
896 66 Bratislava

Bratislava
24. augusta 2010

Reklamácia topánok

Vážený výrobca,

1. augusta 2010 som si vo Vašej podnikovej predajni v Bratislave kúpila spoločenské topánky.

Topánky Vám posielam na reklamáciu, pretože mi hneď pri prvej príležitosti, na ktorú som si topánky obula, praskla podrážka na pravej topánke vo väčšom a na ľavej v menšom rozsahu. Informovala som sa vo viacerých opravovniach obuvi a vo všetkých mi zhodne povedali, že je to neopraviteľná chyba.

Vzhľadom na krátky čas nosenia topánok predpokladám, že ide o výrobnú chybu. Preto Vás žiadam o preskúmanie mojej reklamácie a verím v jej kladné vybavenie. Keďže som stratila dôveru v daný výrobok, žiadam o vrátenie peňazí. Súčasne prikladám i kópiu pokladničného bloku.S pozdravom

................................
Anna Silná

Príloha:
kópia pokladničného bloku
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Kúpili ste si tovar, s ktorého kvalitou nie ste spokojní? Pošlite predajcovi, u ktorého ste tovar zakúpili, reklamáciu. Reklamácia je bežnou súčasťou spotrebiteľských vzťahov a je azda jedinou formou ochrany spotrebiteľa. Reklamácia tovaru sa môže uplatniť podľa zákona do dvoch rokov od zakúpenia tovaru. V niektorých prípadoch a pri špecifických druhoch tovaru môže byť reklamačný čas kratší, no v zásade platí, že zákazník má právo tovar reklamovať. Ak chcete vedieť, ako sa reklamácia píše, pozrite si náš vzor.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa