Ponúkame vám vzor reklamácie, v ktorej spotrebiteľ reklamuje topánky a uvádza aj dôvod svojej reklamácie.
Vložené: 21.septembra 2010 09:58
Zobrazené: 137 114 x
Stiahnuté: 10 396 x
Vyberte si vzor zmluvnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom o oprave poškodenej veci u opravára, na ktorú sa už nevzťahuje záručná lehota.
Vložené: 16.apríla 2010 11:07
Zobrazené: 15 112 x
Stiahnuté: 1 712 x