Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy

Alternatívny názov: Ukončenie nájmu predčasne

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu ešte pred uplynutím doby nájmu, pretože zanikla možnosť a dôvod, pre ktorý túto nájomnú zmluvu uzatvoril.

vložené: 6.augusta 2010 15:20
zobrazené: 49 489 x
stiahnuté: 2 323 x
Responsive image