Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Alternatívny názov: Zrušenie kúpnej strany zo strany kupujúceho

Popis: Vyberte si vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorej zrušenie zmluvy žiada kupujúci, pretože neboli dodržané podmienky zo strany predávajúceho.

vložené: 22.marca 2010 09:42
zobrazené: 105396

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 25, 841 01 Bratislava

Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava

Odstúpenie od zmluvy o kúpe motorového vozidla

Vážený pán Miroslav Pekný,

dňa 15.3.2010 som s Vami uzatvoril zmluvu o kúpe osobného motorového vozidla značky Opel Astra, rok výroby: 2008,ŠPZ: BA 546 BC, č. karosérie: 78PGD335, č. motora: Tg 5327 KL32 (ďalej len „vozidlo“) za dohodnutú cenu 6.000,- EUR (ďalej len „Zmluva“).

Ešte v deň uzatvorenia zmluvy som Vám vyplatil dohodnutú cenu a vozidlo som si prevzal.

S poľutovaním Vám oznamujem, že po dôkladnej prehliadke a preskúšaní vozidla som v deň nasledujúci po uzatvorení zmluvy objavil nasledujúce vady: vytekanie oleja z prevodovky, nefungujúca ručná brzda a diera vo výfuku vozidla veľkosti vlašského orecha.

Keďže ste ma pri uzatváraní zmluvy výslovne ubezpečili, že vozidlo nemá žiadne vady a keďže vady vzhľadom k ich povahe vozidlo muselo mať už v čase uzatvorenia zmluvy, od zmluvy podľa § 597 odst. 2 Občianskeho zákonníka odstupujem.
S ohľadom na hore uvedené Vás žiadam o vrátenie kúpnej ceny do troch dní od doručenia tohto odstúpenia, na základe čoho Vám bude vozidlo vydané.
V Bratislave, dňa 20.3.2010

Ján Vážny
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
V kúpnopredajnej zmluve sa dohodnú spravidla aj podmienky reklamácie či odstúpenie od kúpnej zmluvy. Je to výhodné najmä pre kupujúceho v prípade zistenia nepravosti informácií o stave alebo samotnom predmete kúpy. Po podpísaní zmluvy a následnom zistení, že požadovaný stav nie je taký, ako bol dohodnutý, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a následné vrátenie sumy, ktorú zaplatil. Ide teda o prípad, kedy neboli dodržané podmienky zo strany predávajúceho, napríklad pri kúpe motorového vozidla.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa