Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej pri podomovom predaji

Alternatívny názov: Zrušenie kúpnej zmluvy pri podomovom predaji

Popis: Kúpili ste si tovar pri podomovom predaji a z nejakého dôvodu ho chcete vrátiť? Odstúpenie od takejto kúpnej zmluvy je možné podľa zákona aj bez udania dôvodu. Využite vzor!

vložené: 24.januára 2011 10:34
zobrazené: 20186

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej pri podomovom predaji
(§ 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z.)

Kupujúci:
Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Predávajúci
Mária Pekná
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Dňa 20.01.2016 ste ma navštívili v mieste môjho trvalého bydliska na Nábrežnej ulici 14 v Bratislave a ponúkli ste mi na predaj sadu posteľnej bielizne za cenu 30,- €. Váš návrh som prijala, tovar som prevzala a kúpnu cenu som zaplatila v hotovosti. O predaji tovaru ste mi vystavili doklad.

Týmto Vám oznamujem, že od kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 20.01.2016 odstupujem.

Podľa § 7 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť do zmluvy v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzatvorenia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
Spotrebiteľ je podľa § 10 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. povinný vrátiť predávajúcemu tovar v tej istej lehote.
Nepoužitú a nerozbalenú sadu posteľnej bielizne Vám zasielam na vyššie uvedenú poštovú adresu v osobitnom balíku.

Zároveň Vás vyzývam, aby ste mi v súlade s § 9 ods. 1 zákona do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátili kúpnu cenu za tovar vo výške 30,- €, a to prevodom na môj bankový účet č. 12345667890/0200.

V Bratislave 22.01.2016

Jana Vážna
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa