Cenová ponuka

Alternatívny názov: Určenie ceny tovaru či služby

Popis: Nájdite si vzor cenovej ponuky, ktorá býva súčasťou obchodných zmlúv, kde dodávateľ spresňuje cenu tovaru či služby pre objednávateľa.

vložené 3.novembra 2010 13:19 | zobrazené: 146 190x | stiahnuté: 9 036x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Cenová ponuka

Dodávateľ:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12345678
Zastúpená: Ing. Miroslav Pekný, konateľ

Objednávateľ:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

CENOVÁ PONUKA

1.

Na základe Vašej požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na vykonávanie upratovacích a čistiacich prác v spoločných priestoroch obytných vchodov na ulici Nábrežná č. 10,12,14,16 v Bratislave.

2.

Cena mesačne za vykonanie upratovacích prác je 1 000,- EUR.

Táto cena zahŕňa navrhovaný rozsah prác:

- 1x do týždňa zametanie a umývanie vstupných hál, schodísk, priľahlých spoločenských priestorov
- 1x týždenne umývanie vstupných a výťahových dverí
- 1x týždenne zametanie vstupného chodníka
- 1x týždenne upratanie kontajnerového stojiska
- polročne umývanie svietidiel, zábradlí, okien na medzipodlažiach

Cena za zimnú údržbu sú 0,25,- EUR / 1m2 / odhrn, prípadne posyp.

Táto cena zahŕňa navrhovaný rozsah prác:
- odhŕňanie snehu, odstraňovanie náľadia a v prípade potreby posýpanie chodníkov vhodným materiálom

3.

Rozsah udržiavaných plôch v m2 určí objednávateľ. Nákres udržiavaných plôch s vyčíslením udržiavanej
plochy dodá objednávateľ.

4.

Poskytovanie týchto prác je možné od 01.11.2010

Bratislava, 20.10.2010

Ing. Miroslav Pekný
ABC a.s.
dodávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Cenová ponuka
Hore

Každá firma či spoločnosť, ktorá ponúka tovar alebo služby musí mať svoju cenovú ponuku. Cenová ponuka je dokument, ktorý je často súčasťou obchodných zmlúv. Dodávateľ v nej spresňuje rozsah a cenu služieb či tovaru pre objednávateľa. Okrem bližšej špecifikácie ponúkaných služieb a tovaru musí cenová ponuka obsahovať aj údaje o dodávateľovi a objednávateľovi. Stále si nie ste istí, ako má cenová ponuka vyzerať? Náš vzor vám pomôže.

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 437

Dnes: 3 821

Počet zobrazených vzorov: 19 535 765

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 700