Kontextový životopis v slovenskom jazyku

Alternatívny názov: Klasický životopis

Popis: Potrebujete si spísať kontextový životopis v klasickej forme celých viet? Žiadny problém - ponúkame Vám praktický vzor na stiahnutie.

vložené: 2.marca 2010 16:14
zobrazené: 98862

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Životopis

Bc. Beáta Rovenská
Ružinovská 5
851 02 Bratislava
Mobil: 0902 123 456
Email: rovenska@zoznam.sk

Volám sa Beáta Rovenská, narodila som sa 12. Marca 1985. Bývam v Bratislave.

Vyštudovala som Obchodnú akadémiu na Račianskej ulici v Bratislave, kde som maturovala zo slovenského a anglického jazyka, ekonomickej a praktickej časti.

Po Obchodnej akadémii som pokračovala v štúdiu na Fakulte managementu Univerzite Komenského v Bratislave. Získala som titul bakalár na študijnej kombinácii obchod a marketing. Teraz pokračujem v dvojročnom magisterskom štúdiu tohto programu, kde som momentálne v prvom ročníku.

Od mája 2004 do augusta 2008 som pracovala ako operátorka call centra vo firme FirstCall, a.s.. Náplňou mojej práce bolo prvé dva roky aktívny telemarketing, ďalšie dva roky telemarketing pasívny.

Od septembra 2008 do novembra 2009 som bola zamestnaná ako asistentka v realitnej kancelárii Royal, s. r. o., kde som sa starala o administratívu, chod kancelárie a čiastočne o účtovníctvo.

Mojimi záľubami sú hlavne cudzie jazyky. Ovládam angličtinu a nemčinu, momentálne sa venujem aj francúžštine v jazykovej škole, kde som dosiahla zatiaľ začiatočnícku úroveň. Z anglického jazyka som zložila aj štátnu jazykovú skúšku a certifikát FCE. Rok som strávila aj pracovným pobytom v Nemecku, takže sa bez problémov dohovorím nemecky.

Mám skúsenosti s prácou na počítači, ovládam základné programy Microsoft Office a ovládam základy html jazyka. Mám vodičský preukaz skupiny B a som aktívny vodič.

K mojím dobrým vlastnostiam patrí precíznosť, svedomitosť a zodpovednosť. Som ochotná učiť sa novým veciam a pracovať v tíme.

Svoj voľný čas trávim cestovaním, športom, literatúrou a rada navštevujem kultúrne podujatia.


V Bratislave 2. marca 2010

Beáta Rovenská

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Životopis je jednou z najčastejšie hľadaných a vytváraných písomností. Kým obsah je zväčša rovnaký, jeho forma sa môže z času na čas líšiť. Medzi základné typy životopisov patria štruktúrovaný a kontextový životopis. Obe tieto formy môžu byť žiadané v rôznych jazykových verziách. Kontextový životopis predstavuje celistvý text vo forme celých viet. Podobne ako štruktúrovaný, tak aj kontextový životopis v slovenskom jazyku má obsahovať základné a dôležité informácie o osobe, ktorá ho píše a zasiela. Pri kontextovom type životopisu je však potrebné klásť dôraz nielen na štylistiku, ale aj gramatiku.
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa