Antichronologický životopis v slovenskom jazyku

Alternatívny názov: Životopis antichronologicky

Popis: Dajte prednosť antichronologickému životopisu v slovenskom jazyku s údajmi od súčasnosti po minulosť.

vložené: 2.marca 2010 16:39
zobrazené: 10863

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Životopis

Ján Nový
Mierová 58
851 14 Bratislava
tel.: 0902 123 456
e-mail: novy@zoznam.sk

Prehľad kvalifikácie:

manažérska skúsenosť v oblasti distribúcie, organizácie a plánovania
skúsenosť s reštrukturalizáciou dvoch distribučných spoločností
skúsenosť s určovaním obchodných cieľov a motiváciou personálu ich dosiahnuť
silná orientácia na zákaznícky servis (predplatitelia, inzerenti, partneri)
veľmi pokročilý používateľ MS Office

Pracovné skúsenosti:

 Zelená komunikačná spoločnosť a.s.
Riaditeľ divízie 1/2000 – doteraz
návrh a implementácia novej stratégie vedúcej k zvýšeniu ziskovosti a kvality služieb divízie
dohľad a zodpovednosť za balenie a distribúciu viacerých než 200 000 produktov
koordinácia obchodnej expanzie
riadenie finančného rozpočtu divízie
vedenie tímu 65 pracovníkov, riadenie, výcvik, nábor zamestnancov

Slobodná tlač, s.r.o. 
Manažér distribúcie 6/1996 – 12/1999
• dohľad na sieť 200 agentov, zaisťujúcich dodávky tlače
• rokovanie s najvýznamnejšími inzertnými klientmi
• dohľad nad rozpočtom, riadenie finančného hospodárenia oddelenia
• rozvoj stratégie a taktiky
• tvorba a zavedenie akčného plánu nového distribučného programu
• prijímanie nových zamestnancov a ich výcvik
• zodpovednosť za distribúciu tlače viacerým než 450 000 predplatiteľom

Manažér nákladu 6/1996 – 12/1999
• zodpovednosť za dosiahnutie cieľov daných pre náklad, riadenie tímu
• podpora predaja
• spracovanie štatistík a podkladov pre ďalšie plánovanie rastu nákladu

Oblastný manažér pre alternatívne dodávky 3/1995 – 5/1999
• tvorba novej štruktúry dodávok s použitím špeciálneho trasovacieho SW
• rokovanie s distribučnými agentmi

Supervízor dodávok 7/1994 – 3/1999
• komunikácia s distribučnými agentmi
• podpora predaja
• dohľad nad vývojom kontrolných koeficientov a vyhodnocovanie efektivity

Šťastný bulletin, s.r.o. 
Špecialista priamych dodávok 5/1990 – 6/1994
• zodpovednosť za dodávky do domácností a odberateľom jednotlivých výtlačkov
• podpora predaja a rozvoj nových oblastí

Vzdelanie:

Univerzita Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta, odbor Žurnalistika – 1990,
titul: Bc.

Kurzy:

• Prijímanie pracovníkov a osobné interview, Vzdelávacia škola manažérov, 10/2002
• Projektové riadenie – pokročilé techniky, Vzdelávací inštitút, Košice, 5/ 1999
• Riadenie zmien, Učebné centrum zmenového manažmentu, Bratislava, 9/1998
• Operation Management, American Management Association, Detroit, USA, 7/1997

Profesijné členstvá:

• Asociácia alternatívnej prepravy
• Medzinárodná organizácia nezávislej tlačeJán Nový


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa