Žiadosť o náhradu škody

Alternatívny názov: Náhrada škody v zamestnaní

Popis: Ponúkame vzor žiadosti od zamestnávateľa k zamestnancovi o náhradu škody spôsobenú v rámci pracovného pomeru.

vložené 17.júna 2010 16:54 | zobrazené: 17 809x | stiahnuté: 3 376x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o náhradu škody v zamestnaní.

Róbert Vážny
Prievozská 25
851 02 Bratislava

ABC, a. s.
Nábrežná 8
842 12 Bratislava
IČ 12345678

Žiadosť o náhradu škody

Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 1.9.2009 ste zamestnaný v sklade firmy ABC, a.s. v Bratislave. Súčasne s Vaším nástupom do práce ste podpísal dohodu o zodpovednosti za zverené výrobky.

Dňa 8.1.2010 bol pri riadnej inventúre skladu vyčíslený schodok v hodnote 120 Eur. Pravdivosť tohto zistenia ste potvrdil na mieste pri osobnej účasti na inventúre.

Vzhľadom k neuhradenej dlžnej čiastky do dnešného dátumu Vás vyzývame k náprave a to najneskôr do 15.3.2010. V prípade, že túto dlžnú sumu neuhradíte, budeme sa nášho práva na náhradu škody domáhať súdnou cestou.

V Bratislave 5.3.2010

ABC a. s.
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o náhradu škody v zamestnaní.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 397 460

Dnes: 108

Počet zobrazených vzorov: 19 096 258

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 375