Výpoveď v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

Alternatívny názov: Zrušenie pracovného pomeru

Popis: Ponúkame vám vzor výpovede v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca, v ktorej uvádza aj jej dôvod.

vložené: 19.augusta 2010 10:03
zobrazené: 54742

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC, a.s.
Nábrežná 15, 896 66 Bratislava
IČO: 123456789

Milan Silný
Letná 15, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/7899

Vec: Zrušenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Vo Vašej akciovej spoločnosti pracujem ako strážca objektu na základe uzavretej pracovnej zmluvy z dňa 1. júla 2010. V tejto zmluve bola dohodnutá skúšobná doba 3 mesiace.

Týmto Vás chcem informovať, že podľa ustanovenia § 72 ZP ruším tento pracovný pomer v skúšobnej dobe, pracovný pomer bude ukončený k dátumu 31. augusta z dôvodu vzájomnej nesympatie s mojím vedúcim.V Bratislave, dňa 19. augusta 2010

................................
Milan Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa