Dohoda o vykonaní práce nadčas

Alternatívny názov: Dohoda o nadčasovej práci

Popis: Nájdite si vzor dohody o vykonaní práce nadčas medzi zamestnávateľom a zamestnancom podľa zákonníka práce, kde sa dohodnú na rozsahu a druhu nadčasovej práci.

vložené: 16.augusta 2010 15:48
zobrazené: 18368

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o vykonaní nadčasovej práce

v zmysle § 97 ods. 10 Zákonníka práce
(nad 150 hodín v rozsahu najviac 250 hodín ročne)

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

a
Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
sa dohodli na vykonaní nadčasovej práce.

Nadčasovú prácu zamestnanec vykoná dňa: 15.08.2010
od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Zdôvodnenie nadčasovej práce: potreba vykonania hĺbkovej kontroly v sklade

Zamestnanec si bude čerpať náhradné voľno za vykonanú nadčasovú prácu podľa dohody so zamestnávateľom.

V Bratislave dňa 10.08.2010

Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ
Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa