Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Alternatívny názov: Ukončenie dohody o výkone práce

Popis: Potrebujete spísať dohodu o rozviazaní dohody o vykonaní práce? Stiahnite si a využite jednoduchý vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje.

vložené: 25.augusta 2010 15:20
zobrazené: 119039

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Zamestnávateľ:
ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Ján Vážny

a
Zamestnanec:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
č. OP: SF123456
uzavierajú túto
dohodu o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Pracovný pomer na základe dohody o vykonaní práce zo dňa 01.06.2010 menovaného zamestnanca končí dňa: 31.08.2010.

V Bratislave, dňa 20.08.2010.

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
zamestnávateľ
Miroslav Pekný
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa