Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Alternatívny názov: Ukončenie dohody o výkone práce

Popis: Potrebujete spísať dohodu o rozviazaní dohody o vykonaní práce? Stiahnite si a využite jednoduchý vzor, ktorý obsahuje všetky potrebné údaje.

vložené 25.augusta 2010 15:20 | zobrazené: 119 011x | stiahnuté: 8 053x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Zamestnávateľ:

ABC a.s.
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Ing. Ján Vážny

a

Zamestnanec:

Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
č. OP: SF123456

uzavierajú túto
dohodu o rozviazaní dohody o vykonaní práce

Pracovný pomer na základe dohody o vykonaní práce zo dňa 01.06.2010 menovaného zamestnanca končí dňa: 31.08.2010.

V Bratislave, dňa 20.08.2010.

Ing. Ján Vážny
ABC a.s.
zamestnávateľ

Miroslav Pekný
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dohoda o rozviazaní dohody o vykonaní práce
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 736

Dnes: 1 469

Počet zobrazených vzorov: 19 696 581

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 057