Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku

Alternatívny názov: Žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku, ktorú si zamestnanec z dôvodu výpovede z organizačných dôvodov zo strany zamestnávateľa nemohol vyčerpať.

vložené: 31.augusta 2010 09:28
zobrazené: 21932

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dovolenku

Vo Vašej spoločnosti pracujem na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.10.2002 ako strážnik objektu.

Za rok 2010 som si mohol vybrať iba 7 dní dovolenky, aj keď mi vznikol nárok na 15 dní dovolenky. K 01.08.2010 ste so mnou rozviazali pracovný pomer z organizačných dôvodov a to, že nie je potrebná pozícia strážnika, z tohto dôvodu som si nemohol vybrať zostávajúcich osem pracovných dní dovolenky.

Považujem náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku, ktorá za týchto osem dní predstavuje sumu 160,- Eur. Uhraďte prosím túto čiastku do 30.09.2010.


V Bratislave, dňa 25.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa