Žiadosť o vyplatenie odstupného

Alternatívny názov: Žiadosť pre zamestnávateľa, aby zaplatil odstupné

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o vyplatenie odstupného pre zamestnávateľa z dôvodu, že zamestnanec bol prepustený výpoveďou a na odstupné má nárok.

vložené: 30.augusta 2010 15:45
zobrazené: 25835

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o vyplatenie odstupného

Z dôvodu podľa § 73 písm. a) ZP ste so mnou k 01.09.2010 rozviazali pracovný pomer výpoveďou.

Vzhľadom k faktu, že k rozviazaniu pracovného pomeru došlo na základe zrušenia môjho oddelenia, mám nárok na vyplatenie odstupného, ktoré predstavuje trojnásobok priemerného mesačného platu.

Požadujem preto vyplatenie tohto odstupného a to najneskôr do 01.10.2010. Pokiaľ tak nebude urobené, budem nútený domáhať sa svojho práva súdnou cestou.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa