Žiadosť o vrátenie preplatku

Alternatívny názov: Žiadosť, aby bol vrátený preplatok

Popis: Ponúkame vzor žiadosti o vrátenie preplatku, ktorý vznikol zamestnancovi z dôvodu, že bol práceneschopný a zo mzdy mu boli naďalej odvádzané zrážky na závodné stravovanie a tento preplatok si žiada vrátiť späť.

vložené: 31.augusta 2010 12:51
zobrazené: 12905

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o vrátenie preplatku

Čl. 1

1.1
Pracujem vo Vašej firme na základe pracovnej zmluvy podpísanej dňa 01.03.2010. Som zamestnaný na pozícii recepčného a vrátnika vo firme.

1.2
Dňa 12.05.2010 som požiadal mzdové oddelenie, aby mi z výplaty strhávali každý mesiac 70,- EUR na obedy, ktoré zaisťuje firma pre svojich zamestnancov.

Čl. 2

2.1
V júni 2010 som ochorel a bol som 20 dní práceneschopný. Tým pádom som nevyužil všetky obedy. Do jedálne som volal a na obdobie mojej choroby, som obedy zrušil.

2.1
Z toho dôvodu žiadam o vrátenie môjho preplatku na obedoch za mesiac jún.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa