Žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy

Alternatívny názov: Predĺženie trvania pracovného pomeru na dobu určitú

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o predĺženie pracovnej zmluvy, ktorou bol zamestnanec prijatý zamestnancom do pracovného pomeru na dobu určitú a žiada si o predĺženie tohto pracovného pomeru.

vložené 9.augusta 2010 11:41 | zobrazené: 57 244x | stiahnuté: 3 041x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy

Žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy

Na základe Pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.09.2008 medzi Vašou spoločnosťou ABC a.s., ako zamestnávateľom a mnou, ako zamestnancom na dobu určitú v dĺžke dvoch rokov, t. j. do 31.08.2010

Vás žiadam o predĺženie pracovnej zmluvy na obdobie ďalších dvoch rokov.

Počas celého obdobia pracovného pomeru z mojej stany neprišlo k žiadnemu porušeniu pracovnej zmluvy ani pracovného poriadku a svoju prácu si vykonávam tým najlepším spôsobom.

Za skorú odpoveď k mojej žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žiadosť o predĺženie pracovnej zmluvy
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 844 442

Dnes: 4 156

Počet zobrazených vzorov: 18 757 074

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 559