Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

Alternatívny názov: Žiadosť o rodičovskú dovolenku po materskej dovolenke

Popis: Ponúkame vzor žiadosti pre zamestnávateľa o poskytnutie rodičovskej dovolenke pre matku, ktorej končí materská dovolenka a s dieťaťom chce ostať doma do veku troch rokov.

vložené: 30.augusta 2010 14:04
zobrazené: 79155

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

Dňa 22.2.2010 som v súvislosti s narodením mojej dcéry Martiny Vážnej nastúpila na materskú dovolenku v dĺžke 28 týždňov.

Vzhľadom k faktu, že dňa 5. septembra 2010 mi táto materská dovolenka končí, žiadam Vás týmto o poskytnutie rodičovskej dovolenky až do veku troch rokov mojej dcéry.

V Bratislave, dňa 20.08.2010

Jana Vážna
žiadateľka


-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa