Výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Alternatívny názov: Okamžité ukončenie pracovného pomeru

Popis: Nájdite si vzor výpovede z pracovného pomeru okamžite zo zdravotných dôvodov zamestnanca, pretože mu zdravotný stav neumožňuje ďalšie vykonávanie pracovnej činnosti a zamestnávateľ ho nepreradil na inú prácu.

vložené: 13.augusta 2010 14:44
zobrazené: 27832

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okamžité skončenie pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov zamestnanca

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Zamestnanec:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Výpoveď z pracovného pomeru okamžite

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 01.03.2009 pracujem vo Vašej spoločnosti ako skladník v sklade so stavebným materiálom.

Podľa lekárskeho posudku MUDr. Juraja Nemca zo dňa 20.07.2010, ktorý som Vám predložil dňa 22.07.2010 na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15 dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.

V Bratislave, dňa 10.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

Prevzal, dňa 10.08.2010

Miroslav Pekný, ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa