Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dobu čerpania náhradného voľna

Alternatívny názov: Žiadosť o vyplatenie mzdy za náhradné voľno poskytnuté zamestnávateľom

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o zaplatenie náhrady mzdy za dobu čerpania náhradného voľno, ktoré poskytol zamestnávateľ a zamestnancovi má na túto mzdu nárok.

vložené: 3.septembra 2010 13:43
zobrazené: 7674

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o zaplatenie náhrady mzdy za dobu čerpania náhradného voľna

1.
Na základe požiadavky zamestnávateľa som vo sviatky 1. a 8. mája 2010 pracoval. Za odpracované dni mi zamestnávateľ vyplatil príslušnú mzdu a umožnil mi čerpanie náhradného voľna.

2.
Za dni, kedy som čerpal náhradné voľno, mi súčasne prináleží i náhrada platu vo výške priemerného zárobku, v tomto prípade mi pripadá náhrada mzdy vo výške 40,- EUR. Táto náhrada mi nebola vyplatená.

3.
Týmto požadujem vyplatenie vyššie uvedenej čiastky, najneskôr do 15 dní. Pokiaľ sa tak nestane, som pripravený domáhať sa svojho nároku súdnou cestou.

V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
zamestnanec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa