Žiadosť o vydanie pracovného posudku

Alternatívny názov: Opätovná žiadosť o vypracovanie pracovného hodnotenia

Popis: Vyberte si vzor žiadosti o opätovné vypracovanie a vydanie pracovného posudku od zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru, pretože na predchádzajúcu žiadosť nereagoval.

vložené: 3.septembra 2010 10:33
zobrazené: 10457

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890

Žiadosť o vydanie pracovného posudku

Ku dňu 03.08.2010 som s Vašou firmou ukončil pracovný pomer dohodou. Napriek skutočnosti, že som v momente ukončenia pracovného pomeru zažiadal o vystavenie pracovného posudku, nebolo mi vyhovené.

Týmto Vás znovu žiadam o vystavenie pracovného posudku. Jeho vystavenie je v súlade s ustanovením § 75 Zákonníka práce.

V prípade, ak mojej opätovnej žiadosti nevyhoviete do 15.09.2010, som pripravený domáhať sa svojho nároku na vydanie tohto posudku súdnou cestou.

V Bratislave, dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa