Žiadosť o úpravu pracovného posudku

Alternatívny názov: Požiadavka, aby zamestnávateľ opravil pracovné hodnotenie

Popis: Nájdite si vzor žiadosti o úpravu pracovného posudku, ktorou zamestnanec žiada aby mu zamestnávateľ opravil pracovné hodnotenie, pretože podľa jeho názoru nezodpovedá skutočnosti.

vložené: 2.septembra 2010 11:05
zobrazené: 5064

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žiadosť o úpravu pracovného posudku

Dňa 10.08.2010 ste mi vystavili pracovný posudok, o ktorý som požiadal po ukončení pracovného pomeru ku dňu 31.07.2010. V tomto posudku mimo iného uvádzate, že moje pracovné výsledky neboli uspokojujúce, a že som tak neumožňoval úspešné plnenie úloh môjho pracoviska.

Podľa môjho názoru sa Vaše tvrdenia nezakladajú na skutočnosti a preto požadujem, aby ste upravili môj pracovný posudok. Žiadam o odstránenie inkriminovanej vety z pracovného posudku.

Vami vystavený pracovný posudok bude v každom prípade podstatný pre môjho budúceho zamestnávateľa , preto ho nemôžem akceptovať v pôvodnej verzii. Pokiaľ posudok neopravíte do 15 dní, budem sa následne jeho zmeny domáhať súdnou cestou.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
žiadateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa