Žaloba o zaplatenie odstupného

Alternatívny názov: Žiadosť o vyplatenie odstupného

Popis: Ponúkame vzor žaloby o zaplatenie odstupného, ktorú podáva zamestnanec na základe skutočnosti, že mu dal zamestnávateľ výpoveď a na vyplatenie odstupného má nárok.

vložené: 2.septembra 2010 11:28
zobrazené: 5894

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradníčka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o zaplatenie odstupného

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Podľa § 63 odst. 1 písm. a) ZP so mnou žalovaná spoločnosť k 31.05.2010 rozviazala pracovný pomer výpoveďou, dôvodom bolo zrušenie môjho oddelenia podľa vyššie uvedeného paragrafu. Na základe ustanovenia § 76 odst. 1 ZP mi náleží odstupné, ktoré sa rovná najmenej dvojnásobku môjho priemernému mesačnému platu.

Čl. 2

2.1
Výška môjho priemerného mesačného zárobku sa rovnala sume 350,- EUR. Čiastka, ktorú žiadam vyplatiť, je teda jej dvojnásobok, t.j. 700,- EUR. Žalovanú firmu som kontaktoval so žiadosťou o vyplatenie tohto odstupného listom zo dňa 30.06.2010. Doteraz som bohužiaľ nedostal žiadnu odpoveď.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených faktov preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Čiastku 700,- EUR a náklady na toto konanie vo výške 20,- EUR vyplatí žalovaná firma žalobcovi, a to najneskôr do troch dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 31.08.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Kópia výpovede od zamestnávateľa
Potvrdenie o výške priemerného mesačného platu zo mzdového oddelenia žalovanej firmy
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa