Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce

Alternatívny názov: Žaloba o doplatenie rozdielu medzi platmi

Popis: Nájdite si vzor žaloby o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce, na ktorú bol zamestnanec preradený a výška mzdy je tu nižšia.

vložené 2.septembra 2010 13:13 | zobrazené: 4 061x | stiahnuté: 320x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaná:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce

Správny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2002 pracujem v žalovanej spoločnosti ako robotník. Dňa 28.02.2010 mi lekár zakázal ďalšie vykonávanie tejto práce s odôvodnením, že mi hrozí ochorenie z povolania. Súčasne vystavil lekársky posudok datovaný 28.02.2010. Na základe doporučenia lekára ma žalovaná firma dňom 01.04.2010 previedla na menej náročnú pracovnú pozíciu na logistickom oddelení firmy.

Čl. 2

2.1

Na pozícii lakovníka som mal priemernú mesačnú mzdu vo výške 350,- EUR. Po tom, čo som bol prevedený na pomocnú pozíciu na logistickom oddelení, je môj priemerný mesačný plat iba 300,- EUR. Žalovanú firmu som listom zo dňa 04.07.2010 požiadal o doplatenie mzdy vo výške 50,- EUR mesačne. Za obdobie od 01.04. do 30.06.2010 predstavuje doplatok čiastku 150,- EUR. Žalovaná firma na moju požiadavku doposiaľ nereagovala.

Čl. 3

3.1

Na základe vyššie uvedených faktov navrhujem preto vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku 150,- EUR a súčasne uhradiť náklady vzniknuté týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Pracovná zmluva zo dňa 01.06.2001
Lekársky posudok zo dňa 28.02.2010
Mzdové listy žalobcu, ktoré predloží žalovaná spoločnosť
Výsluch žalobcu
Prípis zo dňa 4. 7. 2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 087 668

Dnes: 4 052

Počet zobrazených vzorov: 19 535 910

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 701