Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce

Alternatívny názov: Žaloba o doplatenie rozdielu medzi platmi

Popis: Nájdite si vzor žaloby o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce, na ktorú bol zamestnanec preradený a výška mzdy je tu nižšia.

vložené: 2.septembra 2010 13:13
zobrazené: 4160

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o zaplatenie dodatku mzdy pri výkone inej práce

Správny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2002 pracujem v žalovanej spoločnosti ako robotník. Dňa 28.02.2010 mi lekár zakázal ďalšie vykonávanie tejto práce s odôvodnením, že mi hrozí ochorenie z povolania. Súčasne vystavil lekársky posudok datovaný 28.02.2010. Na základe doporučenia lekára ma žalovaná firma dňom 01.04.2010 previedla na menej náročnú pracovnú pozíciu na logistickom oddelení firmy.

Čl. 2

2.1
Na pozícii lakovníka som mal priemernú mesačnú mzdu vo výške 350,- EUR. Po tom, čo som bol prevedený na pomocnú pozíciu na logistickom oddelení, je môj priemerný mesačný plat iba 300,- EUR. Žalovanú firmu som listom zo dňa 04.07.2010 požiadal o doplatenie mzdy vo výške 50,- EUR mesačne. Za obdobie od 01.04. do 30.06.2010 predstavuje doplatok čiastku 150,- EUR. Žalovaná firma na moju požiadavku doposiaľ nereagovala.

Čl. 3

3.1
Na základe vyššie uvedených faktov navrhujem preto vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej firme sa ukladá povinnosť vyplatiť žalobcovi čiastku 150,- EUR a súčasne uhradiť náklady vzniknuté týmto súdnym konaním. Úhrada musí byť uskutočnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 01.06.2001
Lekársky posudok zo dňa 28.02.2010
Mzdové listy žalobcu, ktoré predloží žalovaná spoločnosť
Výsluch žalobcu
Prípis zo dňa 4. 7. 2010
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa