Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Alternatívny názov: Žaloba, aby bývalý zamestnávateľ vydal pracovné hodnotenie

Popis: Nájdite si vzor žaloby, v ktorej sa bývalý zamestnanec domáha vydania pracovného posudku po skončení pracovného pomeru od svojho zamestnávateľa, ktorý si túto povinnosť stále nesplnil.

vložené 7.septembra 2010 09:40 | zobrazené: 2 629x | stiahnuté: 214x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaná:

ABC, a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok

Správny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.

Čl. 1

1.1

Podľa pracovnej zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou som od 01.06.2002 pracoval ako zámočník. Pracovný pomer bol rozviazaný dohodou medzi oboma stranami ku dňu 31.07.2010.

Čl. 2

2.1

V okamihu rozviazania pracovného pomeru som žalovanú firmu požiadal o vydanie pracovného posudku. Opakovane som o posudok žiadal písomne dňa 10.08.2010. Firma doteraz na moju opakovanú žiadosť ani nereagovala.

Čl. 3

3.1

V súlade s ustanovením § 75 Zákonníka práce má žalovaná firma povinnosť vystaviť pracovný posudok do 15 dní od dátumu obdržania žiadosti. V nadväznosti na vyššie uvedené fakty navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovanej spoločnosti sa ukladá povinnosť vystaviť žalobcovi riadny pracovný posudok a súčasne uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s týmto súdnym konaním vo výške 33,- EUR. Túto povinnosť musí splniť najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Pracovná zmluva a dohoda
Žiadosť zo dňa 06.09.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti vydať pracovný posudok
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 233 473

Dnes: 3 836

Počet zobrazených vzorov: 19 609 710

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 870