Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

Alternatívny názov: Povinnosť zamestnávateľa vydať potvrdenie, že ste vo firme pracovali

Popis: Vyberte si vzor žaloby o uloženie povinnosti, aby vám zamestnávateľ vydal potvrdenie o zamestnaní po skončení pracovného pomeru v jeho firme.

vložené 6.septembra 2010 14:14 | zobrazené: 4 457x | stiahnuté: 361x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaná:

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678

Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní

Správny poplatok vo výške 33, EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

Podľa pracovnej zmluvy zo dňa 01.04.2002 som v žalovanej spoločnosti pracoval ako zámočník. Pracovný vzťah som ukončil ku dňu 31.07.2010 dohodou.

Čl. 2

2.1

Podľa ustanovenia § 75 je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru. Žalovanú spoločnosť som o vystavenie tohto potvrdenia požiadal v nadväznosti na ukončenie pracovného pomeru. Na moju žiadosť firma doteraz nereagovala.

Čl. 3

3.1

Na základe vyššie uvedených skutočnosti preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma má povinnosť vystaviť žalobcovi potvrdenie o zamestnaní a uhradiť náklady spojené s týmto konaním. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do troch dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave, dňa 02.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:

Kópia pracovnej zmluvy a dohody
Kópia písomnej žiadosti zo dňa 20.08.2010

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o uloženie povinnosti vydať potvrdenie o zamestnaní
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 072 685

Dnes: 2 086

Počet zobrazených vzorov: 19 525 609

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674