Žaloba o uloženie povinnosti určiť čerpanie dovolenky

Alternatívny názov: Žaloba zamestnávateľovi, aby umožnil zamestnancovi čerpať dovolenku

Popis: Ponúkame Vám vzor žaloby o uloženie povinnosti zamestnávateľovi určiť čerpanie dovolenky pre zamestnanca, ktoré bezdôvodne zrušil.

vložené: 7.septembra 2010 10:20
zobrazené: 3541

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890
Žalovaná:
ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Žaloba o uloženie povinnosti určiť čerpanie dovolenky

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1
Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.06.2002 pracujem v žalovanej spoločnosti ako strážnik objektu. Za rok 2010 mám nárok na dovolenku v dĺžke 25 pracovných dní.

Čl. 2

2.1
Z prevádzkových dôvodov mi žalovaná firma odmieta umožniť čerpanie dovolenky dlhšie ako 5 pracovných dní, a to i napriek tomu, že v tomto danom prípade nie sú tieto dôvody dané a žalovaný mi ich ani nechce vysvetliť a tvrdí, že to nie je jeho povinnosť.

Čl. 3

3.1
Preto navrhujem vydanie nasledujúceho

r o z s u d k u :

Žalovaná firma má povinnosť umožniť žalobcovi čerpanie dovolenky v rozsahu 15 dní v roku 2010 a súčasne uhradiť žalobcovi náklady spojené s týmto konaním v čiastke 33,- EUR, náklady budú uhradené najneskôr do troch dní od dátumu nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

V Bratislave dňa 06.09.2010

Ján Vážny
žalobca

Dôkaz:
Pracovná zmluva zo dňa 01.06.2002
Výsluch žalobcu
-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa