Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu

Alternatívny názov: Oznámenie, že zamestnávateľ neuznáva okamžitú výpoveď od zamestnanca

Popis: Ponúkame vzor oznámenia, kde zamestnávateľ oznamuje zamestnancovi, že neuznáva jeho okamžitú výpoveď z dôvodu nedostatočnej lekárskej správy.

vložené 3.septembra 2010 14:13 | zobrazené: 3 264x | stiahnuté: 287x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.: 123456/7890

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 12 345 678
Zastúpená: Miroslav Pekný, konateľ

Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu

1.

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa 01.03.2002 pracujete v našej akciovej spoločnosti ako strážnik objektu.

2.

Z Vašej strany bol dňa 28.08.2010 okamžite ukončený pracovný pomer zo zdravotných dôvodov. Vami obdržané zrušenie pracovného pomeru považujeme za neplatné a jeho neplatnosť budeme vyžadovať súdnou žalobou.

3.

Zo zaslanej lekárskej správy nevyplýva fakt, že by ste dohodnutú prácu nemohol vykonávať. Skutočnosť, že by u Vás prišlo k závažnému ohrozeniu zdravotného stavu nie je z tejto dokumentácie zreteľne vyplývajúce. Ďalším rozhodujúcim faktom je, že ste nám nepredložil riadny lekársky posudok.

4.

Týmto Vás informujeme, že vyžadujeme, aby ste naďalej vykonával prácu, ktorá bola dohodnutá riadne v pracovnej zmluve. Pokiaľ bude okamžité zrušenie pracovného pomeru neplatné, budete povinný našej spoločnosti uhradiť škodu vzniknutú neuposlúchnutím našej výzvy.

V Bratislave dňa 03.09.2010

Miroslav Pekný
ABC a.s.
zamestnávateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie zamestnávateľa, že trvá na tom, aby zamestnanec naďalej vykonával svoju prácu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 973 020

Dnes: 239

Počet zobrazených vzorov: 19 459 550

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 503