Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Alternatívny názov: Žiadosť o okamžité ukončenie pracovného pomeru

Popis: Neumožňujú vám zdravotné ťažkosti pokračovať v práci ani na inej pozícii? Požiadajte zamestnávateľa o okamžité ukončenie pracovného pomeru.

vložené: 5.januára 2016 12:34
zobrazené: 5833

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava

ABC a.s.
Prievozská 25
852 02 Bratislava

Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. 1. 2012 pracujem vo Vašej spoločnosti ako skladník (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).

Podľa lekárskeho posudku MUDr. Emílie Laškovej zo dňa 2. 1. 2015, ktorý som Vám predložil dňa 5. 1. 2015 na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.


V Bratislave dňa 21. 1. 2015

Ján Vážny

Prevzal:......................dňa...........................

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa