Vstupná zdravotná prehliadka

Alternatívny názov: Zdravotná prehliadka pri vstupe do zamestnania

Popis: Ponúkame vám vzor tlačiva na vstupnú zdravotnú prehliadku, na základe ktorej lekár rozhodne, či je zamestnanec spôsobilý na danú prácu.

vložené 23.augusta 2010 15:08 | zobrazené: 33 581x | stiahnuté: 2 899x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vstupná zdravotná prehliadka

Vstupná zdravotná prehliadka

Názov vysielajúcej organizácie:

ABC, s.r.o.

Sídlo:

Nábrežná 26, 899 66 Bratislava

IČO:

123 456 789

Zastúpená:

Ing. Peter Pekný

Zamestnanec:

Ján Kollár

Narodený:

12.11.1970

R. č.:

123456/8963

Bytom:

Romanova 16, 896 33 Bratislava

Pracovisko:

Sklad tovaru

Podľa Zákona o ochrane zdravia ľudí č. 272/94 Zb. a Zákona o zdravotnej starostlivosti č. 277/94 Zb. odosielam Vás k povinnej vstupnej zdravotnej prehliadke. Ďalej postupujte podľa pokynov lekára a výsledok prehliadky s posudkom predložte po vykonaní prehliadky na príslušnom pracovisku.

V Bratislave, dňa 22. augusta 2010


..............................
Ing. Peter Pekný

Záväzný posudok

Podľa výsledku preventívnej prehliadky zapísanej v zdravotnej dokumentácii, je zamestnanec zdravotne spôsobilý na uvedenú prácu.
Na základe výsledku prehliadky lekár súhlasí aj s prácou v noci.
Termín budúcej prehliadky do: 1. novembra 2011
V Bratislave, dňa 23.augusta 2010

................................
MUDr. Jakub Prosil

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Vstupná zdravotná prehliadka
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Najčítanejšie

Najviac sťahované

Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 538 167

Dnes: 5 472

Počet zobrazených vzorov: 19 184 107

Počet stiahnutých vzorov: 1 488 759