Návrh na zrušenie výživného

Alternatívny názov: Návrh na začatie konania o zrušení výživného

Popis: Nájdite vzor návrhu na začatie konania o zrušení výživného, v ktorom navrhovateľ uvádza dôvody na zrušenie.

vložené 17.augusta 2010 15:40 | zobrazené: 28 180x | stiahnuté: 1 595x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie výživného

Okresný súd Bratislava 1
Záhradnícka 20
896 66 Bratislava

Navrhovateľ:

Lukáš Pekný
Letná 20, 569 66 Bratislava
r. č.: 1256987/8888

Matka neplnoletej:

Mária Pekná
Nábrežná 10, 896 66 Bratislava
r. č.: 1020366/8963

Neplnoletá:

Jana Pekná
Nábrežná 10, 896 66 Bratislava
r. č.: 123456/8962

Vec: Návrh na začatie konania o zrušení výživného

Čl.1

1.1

S matkou neplnoletej Jany Peknej som bol rozvedený na Okresnom súde Bratislava 1 na základe rozsudku, ktorý nadobudol platnosť dňa 12.5.2005.

1.2

Neplnoletá bola zverená do starostlivosti matky a mne bolo stanovené výživné vo výške 100,- EUR mesačne do rúk matky.

Čl.2

2.1

Neplnoletá Jana Pekná študuje na strednej škole v Bratislave, ktorá jej sprostredkovala brigádnickú dohodu s fotografickou agentúrou a neplnoletá si takýmto spôsobom privyrába mesačne 300,- EUR.

2.2

Na základe toho som usúdil, že neplnoletá je schopná sama si platiť školné.

Čl.3

3.1

Navrhujem preto vydanie tohto rozsudku:
Okresný súd Bratislava 1 ruší Lukášovi Peknému mesačnú povinnosť voči Márii Peknej platiť výživné na neplnoletú Janu Peknú.

V Bratislave, dňa 17. augusta 2010

................................
Lukáš Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Návrh na zrušenie výživného
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 31 714 237

Dnes: 1 779

Počet zobrazených vzorov: 19 291 514

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 087