Žaloba o neplatnosti manželstva

Alternatívny názov: Návrh k súdu o vyhlásenie neplatnosti manželstva

Popis: Ponúkame vzor žaloby, kde manželka ako žalobkyňa žiada od súdu vyhlásenie o neplatnosti manželstva z dôvodu ťažkej duševnej choroby manžela, ktorý bol aj zbavený spôsobilosti.

vložené 13.mája 2010 16:05 | zobrazené: 4 654x | stiahnuté: 348x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na neplatnosť manželstva

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobkyňa:

Mária Vážna, rod. Nemcová
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210

Žaloba o neplatnosti manželstva

Súdny poplatok vo výške 33,- EUR uhradený kolkom.
D v o j m o

Čl. 1

1.1

S Jánom Vážnym sme 15.09.2009 uzatvorili sobáš na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave.

Čl. 2

2.1

Od svadby bývame každý samostatne, pretože sme si z finančných dôvodov nemohli kúpiť spoločný byt. Taktiež sa nám v manželstve nenarodili žiadne deti. Obaja sme občanmi Slovenskej republiky.

Čl. 3

3.1

Odporca je v súčasnej dobe na psychiatrickom liečení v nemocnici v Pezinku pre svoju ťažkú duševnú chorobu, kvôli ktorej bol aj zbavený právnej spôsobilosti. Choroba vtedy nebola v latentnom štádiu a preto nebolo požadované povolenie súdu k uzatvoreniu manželstva.

Čl. 4

4.1

Navrhujem preto vydanie tohto

r o z s u d k u :

Manželstvo Márie Vážnej, rod. Nemcovej a Jána Vážneho, uzatvorené dňa 15.09.2009 na Miestnom úrade Bratislava I. v Bratislave, sa prehlasuje za neplatné.

V Bratislave dňa 10.05.2010

Mária Vážna
žalobkyňa

Dôkaz:

Sobášny list
Občianske preukazy účastníkov
Výsluch účastníkov
Lekárska správa zo dňa 02.12.2009

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba na neplatnosť manželstva
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 097 144

Dnes: 1 621

Počet zobrazených vzorov: 19 541 561

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 709