Vzdanie sa funkcie konateľa

Alternatívny názov: Oznámenie o vzdaní sa funkcie

Popis: Stiahnite si vzor dokumentu Vzdanie sa funkcie konateľa. Oznámenie o vzdaní sa funkcie na stiahnutie zadarmo .

vložené 16.augusta 2011 16:03 | zobrazené: 29 394x | stiahnuté: 740x
Späť
Najprehliadanejší vzor zmluvy v kategórii
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vzdanie sa funkcie konateľa

Ján Malý, Muškátová 13, 902 01 PezinokVEC: Vzdanie sa funkcie konateľa

Dolupodpísaný Ján Malý, nar. 15. 8. 1980, trvalo bytom SR, Muškátová 13, 902 01 Pezinok. v súlade s článkom 1, bod 3.2 Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o. a ustanovením § 66 Obchodného zákonníka, sa týmto vzdávam funkcie konateľa obchodnej spoločnosti ABC, s.r.o., IČO: 123 456 78, so sídlom SR, Bratislavská 38, 902 01 Pezinok, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 11111/B.

Dôvodom na vzdanie sa funkcie konateľa sú závažné pretrvávajúce zdravotné problémy, v dôsledku ktorých budem dlhodobo hospitalizovaný.

Toto vzdanie sa funkcie je účinné dňom najbližšieho zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ABC s.r.o.
V Pezinku, 4. 3. 2011

.....................................
Ján Malý

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Vzdanie sa funkcie konateľa
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 411 843

Dnes: 1 576

Počet zobrazených vzorov: 19 696 656

Počet stiahnutých vzorov: 1 490 058