Vyhlásenie jediného spoločníka

Alternatívny názov: Prehlásenie, že ste jediným spoločníkom v s.r.o.

Popis: Nájdite si vzor vyhlásenia, v ktorom zakladateľ spoločnosti s ručením obmedzeným vyhlasuje, že nie je jediným spoločníkom a zaklateľom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

vložené: 19.apríla 2010 10:01
zobrazené: 20722

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Vyhlásenie jediného spoločníka

Zakladateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
Zakladateľskou listinou zo dňa 10.04.2010 bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným

ABC, s.r.o. so sídlom Prievozská 25, 852 02 Bratislava.

Ako zakladateľ uvedenej spoločnosti vyhlasujem, že nie som jediným zakladateľom ani jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach.

V Bratislave, dňa 10.04.2010

Ján Vážny
konateľ spoločnosti

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa