Odstúpenie od kúpnej zmluvy na použitú vec

Alternatívny názov: Žiadosť o odstúpenie od zmluvy o kúpe použitej veci kvôli vade, ktorá bola už pred predajom

Popis: Ponúkame vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy na použitú vec, ktoré podáva kupujúci z dôvodu, že na tovare sa vyskytla vada,ktorá vznikla už pred predajom.

vložené: 16.apríla 2010 10:14
zobrazené: 10858

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Predávajúci:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 123456/7890
Kupujúci:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odstúpenie od kúpnej zmluvy na použitú vec

Dňa 01.02.2010 sme spolu uzatvorili kúpnu zmluvu na CD a rádio prehrávač Philips, typ FW 12, výrobné číslo PH12345, rok výroby 2008. Kúpna cena bola dohodnutá na čiastku 40,- EUR a suma Vám bola zaplatená.

Týmto od uvedenej kúpnej zmluvy odstupujem, podľa § 597 odst.1 Obč. zák., pretože vyšla najavo vada, ktorá musela existovať aj pred mojou kúpou predmetného CD a rádio prehrávača, a na ktorú ste ma neupozornil, aj keď to bola vada zrejmá.

Touto vadou myslím neustále pretáčanie sa kolieska rezistoru na ladenie rádio frekvencií krátkych a dlhých vĺn. To robí predmet kúpy nepoužiteľným.

Oznámte mi prosím, či ste ochotný prevziať CD a rádio prehrávač späť do svojho vlastníctva a vrátiť mi kúpnu cenu. Na mieste a čase sa dohodneme neskôr. K dispozícii som Vám tiež na telefónnom čísle +421 12 34 56.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Ján Vážny
kupujúci

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa