Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci

Alternatívny názov: Žiadosť o náhradu škody na veci prevzatej z čistiarne

Popis: Ponúkame vzor žaloby o náhradu škody voči žalovanému, ktorý namiesto opravy poškodenej veci spôsobil ešte väčšiu škodu na prevzatej veci a túto skutočnosť odmieta

vložené 16.apríla 2010 12:07 | zobrazené: 7 466x | stiahnuté: 676x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Žalobca:

Jana Vážna
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Žalovaný:

Miroslav Pekný – Čistiareň
Prievozská 25
852 02 Bratislava
IČO: 123456

Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
(§ 421 OZ)
o zaplatenie sumy 110,- EUR

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom
D v o j m o


I.

1.1

Dňa 10.02.2010 som priniesla do prevádzkarne žalovaného podšitý balónový plášť na prechodné obdobia (jar, jeseň), ktorý bol bežne znečistený. Po jeho vyčistení som zistila, že materiál, z ktorého je zhotovený, má narušenú štruktúru a plášť sa aj značne zbehol (je úzky a krátky, vrátane rukávov), takže túto vec už v budúcnosti nosiť nemôžem. Keďže žalovaný môj plášť prevzal na vykonanie jeho záväzku, zodpovedá za škodu, ktorá mi vznikla poškodením tejto prevzatej veci.

Dôkaz:

Výsluch účastníkov
Potvrdenie o prevzatí veci a zaplatení sumy 20,- EUR za jej vyčistenie zo dňa 05.03.2010

II.

2.1

Predmetný plášť som kúpila v deň 10.09.2009 v ABC s.r.o. Bratislava za 70,- EUR, teda nosila som ho len jednu sezónu a jeho opotrebovanie bolo nepatrné. Listom zo dňa 10.03.2010 som žalovaného vyzvala, aby mi nahradil spôsobenú škodu, čo však odmietol s tým, že na vyčistenie plášťa použil správnu technológiu.

Dôkaz:

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny v sume 70,- EUR
List adresovaný žalovanému zo dňa 10.03.2010

III.

3.1

So zreteľom na skutočnosť, že žalovaný prevzal vec, ktorá bola predmetom jeho záväzku a došlo k jej poškodeniu, navrhujem, aby súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento

r o z s u d o k :

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 110,- EUR s príslušným úrokom z omeškania odo do dňa 10.04.2010 až do zaplatenia a nahradiť jej trovy konania, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa 10.04.2010

Jana Vážna
žalobca

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Žaloba o náhradu škody spôsobenej na prevzatej veci
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 30 683 203

Dnes: 329

Počet zobrazených vzorov: 18 662 431

Počet stiahnutých vzorov: 1 487 373