Zmluva o výmene

Alternatívny názov: Zámenná zmluva

Popis: Vzor výmennej/zámennej zmluvy, kde sa dve strany dohodnú na vzájomnej výmene dvoch predmetov za dohodnutých podmienok.

vložené 15.marca 2010 09:13 | zobrazené: 14 815x | stiahnuté: 942x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výmene predmetu za predmet.

Účastníci:

Ján Vážny
Nábrežná 25
841 01 Bratislava
r.č. 123456/7890

Miroslav Pekný
Prievozská 14
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210

Zmluva o výmene

Čl. 1

1.1

Ján Vážny je výlučným vlastníkom vonkajšieho, plastového, oválneho bázénu zn. Multiaqua tip: San Marino v zelenom prevedení, rok výroby 2003, výrobné číslo MM59P293 (ďalej iba „bazén“).

1.2

Miroslav Pekný je výlučným vlastníkom traktoru zn. Zetor tip: F503, rok výroby 1976, TP č. JH 23456, VIN: ZTR0856P9MB678, RZ: KH-25-01, modrej farby (ďalej iba „traktor“).

Čl.2

2.1

Touto zmluvou si jej účastníci vymenia bazén za traktor, ako je uvedené v Čl. 2.1 a 2.2 tejto zmluvy, tak, že bazén prijíma do svojho vlastníctva Miroslav Pekný a traktor prijíma do svojho vlastníctva Ján Vážny.

Čl. 3

3.1

Účastníci zmluvy prehlasujú, že nimi dohodnuté ceny, bazénu na strane jednej a traktoru na strane druhej, sú rovnaké.

3.2

Po vykonaní výmeny sú tak účastníci celkom vyrovnaní a nemajú voči sebe v súvislosti s touto zmluvou žiadne ďalšie nároky.

Čl. 4

4.1

Miroslav Pekný potvrdzuje prevzatie bazéna pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jeho stavom.

4.2

Ján Vážny potvrdzuje prevzatie traktoru pri podpise tejto zmluvy a prehlasuje, že sa riadne zoznámil s jeho stavom.

Čl. 5

5.1

Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a je prejavom ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10. 3. 2010

Ján Vážny
vlastník

Miroslav Pekný
vlastník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Zmluva o výmene predmetu za predmet.
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 073 005

Dnes: 2 406

Počet zobrazených vzorov: 19 525 691

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674