Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia

Alternatívny názov: Skončenie havarijného poistenia výpoveďou

Popis: Vyberte si vzor výpovede poistnej zmluvy na havarijné poistenie vozidla ku koncu poistného obdobia.

vložené: 24.júna 2010 09:52
zobrazené: 41882

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Ján Vážny, Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
IČO: 35901624

Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia č. 12345/001

V súlade s ustanovením §800 ods.1 Občianskeho zákonníka a príslušnými VPP Vašej poisťovne dávam výpoveď vyššie uvedenej poistnej zmluvy o havarijnom poistení vozidla ku koncu poistného obdobia:

 značka vozidla: Škoda Octavia Combi
 evidenčné číslo: BA123AA

S pozdravom

V Bratislave, dňa 20.06.2010

Ján Vážny
poistník

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa