Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii

Alternatívny názov: Plná moc pri reštitúcii

Popis: Nájdite si vzor splnomocnenia, ktorým splnomocniteľ dáva plnú moc svojmu právnemu zástupcovi na zastupovanie v reštitučnom konaní.

vložené 24.augusta 2010 15:44 | zobrazené: 5 785x | stiahnuté: 479x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii

Plná moc na zastupovanie pri reštitúcii

Ja, dolupodpísaný

Ján Vážny, rodné číslo 123456/7890, bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava,

splnomocňujem svojho právneho zástupcu,

p. JUDr. Juraja Nemca, rodné číslo 987654/3210 so sídlom Mýtna 7, 852 01 Bratislava,

na zastupovanie pred súdom v konaní o reštitúcii a reštitučných nárokoch.

V prípade nesúhlasu s konaním svojho právneho zástupcu si vyhradzujem právo na vzatie späť plnej moci.

V Bratislave dňa 20.08.2010

Ján Vážny
splnomocniteľ

Splnomocnenec, JUDr. Juraj Nemec dané splnomocnenie prijíma.

JUDr. Juraj Nemec
splnomocnenec

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na zastupovanie pri reštitúcii
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 074 180

Dnes: 1 170

Počet zobrazených vzorov: 19 526 376

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 674