Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Alternatívny názov: Splnomocnenie na používanie firemného vozidla

Popis: Ponúkame vám vzor splnomocnenia na jazdu firemným motorovým vozidlom, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje týkajúce sa vozidla,spoločnosti a splnomocnenca.

vložené 23.augusta 2010 14:16 | zobrazené: 57 919x | stiahnuté: 2 111x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Splnomocniteľ:

Názov společnosti:

ABC, s.r.o.

Sídlo:

Nábrežná 12, 896 66 Bratislava

IČO:

123 45 66

Zastúpená:

Mgr. Jana Múdra, PhD.

týmto splnomocňujem splnomocnenca

Meno a priezvisko:

Peter Silný

Dátum narodenia:

12.4.1970

Rodné číslo:

1234568/9633

Bytom:

Dolnozemská cesta 15, 896 55 Bratislava

na všetky úkony spojené s jazdou na firemnom motorovom vozidle:

Továrenská značka, typ:

Volkswagen Passat

Evidenčné číslo:

BA – 123 IL

Číslo motora:

BTC 728589

Číslo podvozku:

FRWZZZ4CZ6P0123654

Farba:

červená

V Bratislave, dňa 23.augusta 2010

................................
Mgr. Jana Múdra, PhD.

Splnomocnenie prijímam:

................................
Peter Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 078 666

Dnes: 2 888

Počet zobrazených vzorov: 19 529 341

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 682