Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Alternatívny názov: Splnomocnenie na používanie firemného vozidla

Popis: Ponúkame vám vzor splnomocnenia na jazdu firemným motorovým vozidlom, v ktorom sú uvedené všetky dôležité údaje týkajúce sa vozidla,spoločnosti a splnomocnenca.

vložené: 23.augusta 2010 14:16
zobrazené: 58383

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie na jazdu firemným vozidlom

Splnomocniteľ:

Názov společnosti:
ABC, s.r.o.
Sídlo:
Nábrežná 12, 896 66 Bratislava
IČO:
123 45 66
Zastúpená:
Mgr. Jana Múdra, PhD.
týmto splnomocňujem splnomocnenca

Meno a priezvisko:
Peter Silný
Dátum narodenia:
12.4.1970
Rodné číslo:
1234568/9633
Bytom:
Dolnozemská cesta 15, 896 55 Bratislava
na všetky úkony spojené s jazdou na firemnom motorovom vozidle:

Továrenská značka, typ:
Volkswagen Passat
Evidenčné číslo:
BA – 123 IL
Číslo motora:
BTC 728589
Číslo podvozku:
FRWZZZ4CZ6P0123654
Farba:
červená
V Bratislave, dňa 23.augusta 2010

................................
Mgr. Jana Múdra, PhD.


Splnomocnenie prijímam:

................................
Peter Silný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa