Splnomocnenie (dvojjazyčné)

Alternatívny názov: Plná moc v cudzom jazyku

Popis: Ak potrebujete splnomocnenie využiť v zahraničí, určite vám pomôže vzor dvojjazyčného splnomocnenia. Stiahnite si plnú moc v slovenskom a anglickom jazyku.

vložené 8.januára 2016 13:05 | zobrazené: 58 919x | stiahnuté: 698x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie v cudzom jazyku

SPLNOMOCNENIE / AUTHORIZATION

Pán/Mr:
Trvalé bydlisko/Permanent residence:
Dátum narodenia/Date of birth:
Číslo OP/ID-card no.:

Ján Vážny


Nábrežná 14, 820 01 Bratislava

12.4.1975
AB123456

je oprávnený použiť moje vozidlo v zmysle národných colných predpisov a daňových zákonov na cestu do Chorvátska.

/is authorized to use my vehicle for driving abroad (Croatia) provided that he observes the national customs regulations and taxation laws.

Značka vozidla/mark:
VIN číslo/VIN number:
Evidenčné číslo/Registration no.:
Číslo techn. preukazu/Registration card no.:

Škoda Octavia
1234567891234567

BA123AB


NA123456

Majiteľ vozidla/Vehicle owner:
Trvalé bydlisko/Permanent residence:
Dátum narodenia/Date of birth:
Číslo OP/ID-card no.:


Miroslav Pekný


Prievozská 25, 852 02 Bratislava

26.8.1976
AB987654

Platnosť splnomocnenia/Validity of Authorization: 20.8.2015 – 31.8.2015

Dátum/ Date: 14.8.2015

Podpis majiteľa vozidla /Signature of vehicle owner:

Miroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Splnomocnenie v cudzom jazyku
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 256 759

Dnes: 3 316

Počet zobrazených vzorov: 19 620 344

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 890