Splnomocnenie (dvojjazyčné)

Alternatívny názov: Plná moc v cudzom jazyku

Popis: Ak potrebujete splnomocnenie využiť v zahraničí, určite vám pomôže vzor dvojjazyčného splnomocnenia. Stiahnite si plnú moc v slovenskom a anglickom jazyku.

vložené: 8.januára 2016 13:05
zobrazené: 59268

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
SPLNOMOCNENIE / AUTHORIZATION

Pán/Mr:
Trvalé bydlisko/Permanent residence:
Dátum narodenia/Date of birth:
Číslo OP/ID-card no.:
Ján Vážny


Nábrežná 14, 820 01 Bratislava

12.4.1975
AB123456
je oprávnený použiť moje vozidlo v zmysle národných colných predpisov a daňových zákonov na cestu do Chorvátska.

/is authorized to use my vehicle for driving abroad (Croatia) provided that he observes the national customs regulations and taxation laws.

Značka vozidla/mark:
VIN číslo/VIN number:
Evidenčné číslo/Registration no.:
Číslo techn. preukazu/Registration card no.:
Škoda Octavia
1234567891234567

BA123AB


NA123456
Majiteľ vozidla/Vehicle owner:
Trvalé bydlisko/Permanent residence:
Dátum narodenia/Date of birth:
Číslo OP/ID-card no.:

Miroslav Pekný


Prievozská 25, 852 02 Bratislava

26.8.1976
AB987654
Platnosť splnomocnenia/Validity of Authorization: 20.8.2015 – 31.8.2015

Dátum/ Date: 14.8.2015

Podpis majiteľa vozidla /Signature of vehicle owner:

Miroslav Pekný

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa