Procesná plná moc

Alternatívny názov: Procesná plná moc k zastupovaniu

Popis: Ponúkame vám vzor procesnej plnej moci k zastupovaniu, v ktorej splnomocniteľ splnomocňuje advokáta,aby ho zastupoval v súdnom spore.

vložené: 2.septembra 2010 10:06
zobrazené: 4926

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Procesná plná moc

Advokát JUDr. Ján Múdry so sídlom Letná 19, 896 77 Bratislava je týmto splnomocnený firmou ABC, s.r.o. so sídlom Nábrežná 16, 896 55 Bratislava, IČO: 123 456 789, zastúpená konateľom p. Petrom Mladým, aby ma zastupoval pred súdom v spore o zaplatení 30 000,-EUR proti obchodnej spoločnosti XYZ, a.s. so sídlom Romanova 49, 896 66 Trnava, IČO: 896 667 999.

Platnosť prvej moci zahŕňa aj prípad obnovy konania, dovolanie, exekučné konanie v tejto veci.
V prípade ustanovenia zástupcu či zástupcov splnomocneným advokátom, súhlasím, aby každý z nich konal samostatne.V Bratislave, dňa 2. septembra 2010

................................
Peter Mladý

Prijímam splnomocnenie:

................................
JUDr. Ján Múdry

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa