Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Alternatívny názov: Zrušenie trvalého pobytu zo strany občana

Popis: Ponúkame vzor oznámenia, ktoré dáva Ohlasovňa pobytu na základe toho, že občan podal návrh na zrušenie svojho trvalého pobytu a za nový sa považuje obec resp. mestská časť.

vložené 11.júna 2010 15:25 | zobrazené: 7 415x | stiahnuté: 554x
Späť
-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Bratislava I. v Bratislave na návrh občana (vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti)podľa § 7 ods. 1 písm. e (dôvod podľa písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

01.06.2010 trvalý pobyt

Jánovi Vážnemu, narodeného 02.05.1981, predtým bytom Nábrežná 14, 841 01 Bratislava.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Bratislava I. mestská časť Staré Mesto.

V Bratislave, dňa 25.05.2010

Miroslav Pekný
Ohlasovňa pobytu Bratislava I.
(odtlačok pečiatky a podpis)

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Hore

Legenda:

  Nami doporučené vzory zmlúv
  Zobraziť detail vzoru zmluvy   Stiahnuť vzor zmluvy
  Najviac zobrazovaný vzor zmluvy   Najviac sťahovaný vzor zmluvy
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa
Naše štatistiky

Celkové návštevy: 32 079 153

Dnes: 3 375

Počet zobrazených vzorov: 19 529 646

Počet stiahnutých vzorov: 1 489 684