Odvolanie poškodeného proti rozsudku

Alternatívny názov: Odvolanie proti rozsudku, ktorý nevyhovel požiadavkám poškodeného

Popis: Vyberte si vzor odvolania, ktoré podáva poškodený, pretože súd na predchádzajúcom konaní nevyhovel jeho požiadavkám.

vložené: 31.mája 2010 16:22
zobrazené: 25661

-- -- -- Začiatok vzoru zmluvy -- -- --
Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

k sp. zn. 1A-123/123

Navrhovateľ:
Ján Vážny
Nábrežná 14
841 01 Bratislava
r.č.123456/7890
Povinný:
Miroslav Pekný
Prievozská 25
852 02 Bratislava
r.č. 987654/3210
Odvolanie proti rozsudku zo dňa 12.5. 2010

Súdny poplatok vo výške 20,- EUR uhradený kolkom.

T r o j m o

Čl. 1

1.1
Okresný súd Bratislava I. dňa 12.05.2010 rozhodol, že obžalovaný pán Miroslav Pekný je vinným zo spáchania trestného činu vandalizmu, ktorého sa dopustil na mojej garáži, vedľa môjho domu.

1.2
V konaní som včas uplatnil nárok na náhradu škody vo výške 400,- EUR.

Čl. 2

2.1
Okresný súd uvedeným rozsudkom uložil povinnosť obžalovanému, aby mi uhradil škodu vo výške 255,- EUR.

2.2
Súd sa zrejme riadil odborným vyjadrením od policajtov, ktorí zaprotokolovali stav na mieste.
Tým súd nevyhovel mojim požiadavkám na náhradu škody spôsobenej vylomením zámku na mojej garáži a postriekaním dvier sprejom s vulgárnymi obrázkami.

2.3
Súdu som predložil doklad o zakúpení a výmene nového zámku a zakúpení čistiacich prostriedkov, na vyčistenie obrázkov z dverí. Tieto kópie prikladám i k tomuto odvolaniu.

Čl. 3

3.1
Žiadam preto:

Aby Okresný súd Bratislava I. zrušil svoj výrok o náhrade škody a uložil obžalovanému povinnosť nahradiť mi škodu vo výške 400,- EUR.

V Bratislave, dňa 20.05.2010

Ján Vážny
navrhovateľ

-- -- -- Koniec vzoru zmluvy -- -- --
Dr. Milan Ficek - Právna poradňa